Kinderhaptotherapie

Kinderen verstaan de taal van gevoel en aanraking gemakkelijker dan volwassenen. Als contact goed voelt gaat een kind er naar toe, als het niet goed voelt gaat het kind er van weg. Als dat weggaan fysiek niet mogelijk is dan sluiten ze zich emotioneel af. De emotionele ontwikkeling van het kind stagneert. De oorzaak hiervoor kan binnen het kind liggen of (onbedoeld) van buiten het kind komen.

Zelf doen

Hoe het ook is, je kind heeft hulp nodig. Bij veel kleine en grote hobbels die een kind tegenkomt zijn jullie ouders heel goed in staat om jullie kind weer verder te helpen. Soms echter lukt dat niet. Dat kan zijn omdat jij en je kind op dit moment elkaar onvoldoende verstaan, omdat wat jullie kind is tegenkomt te groot is voor jullie, of omdat jij het (nu) niet in huis hebt om je kind met zijn bijzondere hulpvraag verder te helpen. Een buitenstaander, met verstand van de ontwikkeling van kinderen, kan dan soms helpend zijn.

Samen doen

Als kinderhaptotherapeut ga ik op zoek naar wat jullie kind soepel, waar die goed in is, en waar er in het contact het nu minder handig is. Samen met jullie ga ik op zoek naar wat je kind weer vrij maakt. Wat het nodig heeft om zich weer open te stellen en zijn ontwikkeling vrij ter hand kan nemen. Behalve dat je kind zal ervaren wat hem goed doet, ben jij als ouder van harte uitgenodigd om ook te ervaren wat je kind nodig heeft om weer vrijer te worden. En wat jij nodig hebt om je kind dat te kunnen bieden. Zodra jij dat zelf ook ervaren hebt bouwen jullie en jullie kind samen het vertrouwen weer op het zelf te kunnen. Jullie band zal verder verdiepen en jullie kunnen samen weer verder op weg.

Een kind kan de was doen

Sterker nog, voor kinderen is het vaak eenvoudig om zijn ontwikkeling op te pakken. Meestal kan het kind binnen/na vijf afspraken weer verder, is het weer vrij genoeg om verder te komen. Een enkele keer kan  het langer duren. Dat kan komen doordat er een aangeboren of erfelijk probleem bij het kind speelt. Ook kan het dat jij of je partner nog iets nodig heeft om dat extra’s te bieden wat juist jullie kind nu net nodig heeft.

Zeker als de problemen bij jullie kind al langer spelen wordt het belangrijk om als ouder de eerste stap te zetten. Om te ervaren wat jullie kind nodig heeft en wat dat van jou als ouder vraagt. Waarschijnlijk gaat dat je van nature niet gemakkelijk af, anders had je dat allang zelf ingezet.

Hoe weet ik of haptotherapie iets voor mijn kind is?

Dat is een vraag waar wij volwassenen lang over kunnen praten, maar het kan ook eenvoudig. Zo snel als dat een kind zijn ontwikkeling oppakt, zo snel maakt het kind ook duidelijk als het niet gaat werken. Aan het einde van de eerste afspraak hebben we alle drie (of vier) duidelijk wat we er van vonden. Waar ik op let is of ik met ouder en kind een klik heb. Dus eigenlijk of we met elkaar kunnen werken. Het tweede waar ik op let is of in de oefeningen die we gedaan hebben zichtbaar geworden is waar de hulpvraag over gaat. Of ik heb kunnen ervaren waar het probleem zit. Als aan die voorwaarden is voldaan, dan is haptotherapie zeker geschikt voor jullie kind.

Met vragen kun je altijd contact met mij opnemen

Hoogbegaafd kind? Lees dan ook mijn blog hierover.

Geïnteresseerd?