Vraag & Antwoord

Hoort “aanraken” bij haptotherapie?
Wat wordt bij haptonomie met het woord “affectie” bedoeld?
Wat is “Kinderhaptotherapie”?
Bestaat online haptotherapie?
Kan haptotherapie als je een trauma hebt?
Kan haptotherapie samen met een traject bij een psycholoog / psychiater?

Als jij een vraag hebt die hier nog niet bij staat (en dat zal al snel zo zijn in het begin) voel je vrij om deze te mailen.

Hoort “aanraken” bij haptotherapie?

Ja en nee. Dat schiet dus niet op, bovendien zal je van verschillende haptotherapeuten verschillende antwoorden krijgen. Mijn antwoord is:

“Aanraken” kan een belangrijke rol spelen tijdens haptotherapie. Aanraken is een niet mis te verstane manier van communiceren. Je verschuilt je niet achter woorden, dat maakt de (nonverbale) communicatie eerlijk en niet mis te verstaan. Die eerlijkheid maakt het makkelijk om je niet meer te willen verstoppen achter een masker, je angsten of patronen. Het voelt veilig om jezelf te voelen/ervaren en daarmee vrij om jezelf te durven zijn. Die vrijheid maakt dat je makkelijker kunt voelen wat je nodig hebt, wat nu belangrijk is voor je. Dus ja, aanraken speelt vaak een belangrijke rol binnen haptotherapie.

Nog belangrijker is dat haptotherapie respectvol naar jou is. Dat jij met jouw grenzen gerespecteerd wordt. Natuurlijk speelt therapie zich aan de grens van het contact af, maar er niet overheen. Het helende gevoel van gerespecteerd worden ervaar je aan je grens: Je voelt dat je aan je grens zit en je merkt dat jouw grens gerespecteerd wordt. Dat werkt helend: geeft het gevoel dat je er werkelijk mag zijn, het raakt je. Als jij niet toe bent aan de nabijheid van aanraken, als die jou niet past, dan kent haptotherapie voldoende andere manieren om je gerespecteerd en gezien/gehoord te voelen, jou het gevoel te geven dat je er werkelijk mag zijn. Dus nee, aanraken is, wat mij betreft, geen verplicht nummer bij haptotherapie.

terug naar boven

Wat wordt bij haptonomie met het woord “affectie” bedoeld?

Wikipedia zegt er over:
Affectie (van het Latijnse ad en facere, “iets met iemand doen, iemand aangedaan doen zijn”winking smiley zijn positieve emoties of gevoelens die voortvloeien uit erkenning van iemands eigen waarden in het karakter van een ander, meestal in de context van relaties tussen mensen of levensgezellen

Frans Veldman (grondlegger van Haptonomie) zegt er o.a. over (Levenslust en levenskunst blz 44 Affectieve zijnsbevestiging):
De specifieke haptonomische affectieve tactiel-haptische zijnsbevestiging gaat oneindig veel verder dan de existentiële bestaansbekrachtiging, omdat hierdoor het ware en wezenlijke – de essentie – van het individu, zijn persoonlijke en individuele goed, zijn innerlijke waarde, ontdekt, onthult en bevestigd wordt.

De moeilijkheid van het woord affectiviteit vind ik dat je het moet ervaren, dat woorden het moeizaam omschrijven. Voor mij staat het tegenover het rationele, het effectieve. Affectiviteit is dat je de ander ziet zoals hij/zij is met alle tekortkomingen, als mens èn dat de ander er mag zijn zoals die is, zonder voorwaarden, en dat je dat ook weet over te brengen aan die ander. Dat vereist wat van jezelf: je zult tenminste ook vrede met jezelf moeten hebben. Er van jezelf mogen zijn, zoals je bent, met al je tekortkomingen. Ik ervaar het als een soort van in rust nabij de ander kunnen zijn met alle intimiteit/nabijheid die dat meebrengt.

Affectiviteit is datgene waar een baby zich door bevestigd voelt en zelfvertrouwen van krijgt, affectiviteit is ook datgene waar wij als volwassenen onszelf mee leren erkennen. Vanuit die erkenning, onszelf zien, en ook de mogelijkheid krijgen om in vrijheid verder te groeien.

terug naar boven

Wat is “Kinderhaptotherapie”?

Haptotherapie bij kinderen gaat vaak veel sneller dan bij volwassenen. Het is directer, sneller en soms ook moeilijker. Moeilijker omdat behalve het kind dat weer in ontwikkeling moet komen, zich weer veilig en o.k. moet gaan voelen, vaak ook de ouder mee in ontwikkeling moeten gaan. Kinderen kunnen zich razendsnel ontwikkelen, als de omstandigheden daar zijn. Tijdens haptotherapie betrap ik mijzelf er vaak op dat ik een oefening nog een extra keer doe, niet omdat het kind het nog niet begrepen heeft, maar omdat ik het nog nodig heb om te checken of het kind het wel begrepen heeft. Ook voor ouders kan het snel gaan, belangrijk is het om als ouders en therapeut elkaar in dit proces niet te verliezen.
Het voordeel van de ontwikkelingssnelheid van kinderen is dat er vaak weinig sessies nodig zijn om het kind weer in zijn of haar ontwikkeling te krijgen.

terug naar boven

Bestaat “online haptotherapie”?

Haptotherapie gaat er over hoe je met jezelf omgaat in relatie tot een ander. Bij online haptotherapie ben je gehandicapt in die relatie. Zeker als je hulpvraag gaat over nabijheid is online therapie niet handig. Juist daar waar angst en onveiligheid behoefte aan afstand tot de ander oplevert kan online therapie in het begin wel werkend zijn. In zo een geval zal de therapie naast diverse uit andere stromingen “geleende” invloeden bij Haptotaal zeker doorspekt zijn van haptonomische elementen.

terug naar boven

Kan haptotherapie bij traumaverwerking”?

Ja dat kan heel goed. Net als andere therapeuten zal een ervaren haptotherapeut er voor zorgen dat het veilig genoeg voor je is en om je te leren vertrouwen te krijgen in je eigen verwerkingsproces. Het grote voordeel is dat je bij haptotherapie heel helder krijgt wat voor invloed het trauma op jou. je voelen, gevoelsleven en je lijf heeft. Juist door weer opnieuw het vertrouwen terug te winnen wordt je werkelijk vrij van je trauma. regelmatig wordt haptotherapie ook ingezet na traumaverwerking bij een psycholoog. Juist om de nieuw verworven vrijheden ook fysiek eigen te maken.

terug naar boven

Kan haptotherapie samen met een traject bij een psycholoog / psychiater?

Ja dat gaat zelfs heel goed samen. Haptotherapie kan goed aanvullend en ondersteunend werken bij een bestaand traject van een psycholoog / psychiater. Licht je haptotherapeut in van het traject dat je al loopt en geef aan wat je aanvullende vraag is die je met haptotherapie wilt uitwerken, deze zal altijd contact opnemen met de psycholoog / psychiater. Haptotherapie kan zowel ondersteunend werken tijdens een andere therapie als verdiepend, na afloop van die andere therapie.

terug naar boven