Wat kost haptotherapie?

Onderstaande tarieven zijn voor mensen die het kunnen betalen. Kun je dat niet, neem dan contact op dan bekijken we wat een passend tarief is in jouw / jullie situatie.

Haptotherapie
€70,- per afspraak. Lage inkomens in overleg naar draagkracht.

Kinderhaptotherapie
€70,- per afspraak
(van ongeveer drie kwartier, inclusief een bondige samenvatting per mail en eventueel telefonisch overleg). Lage inkomens in overleg naar draagkracht.

Relatiebegeleiding van Erna Herberts en Peter Leest samen
150€ per afspraak
(van anderhalf uur). Relatiebegeleiding wordt door verzekeraar CZ wèl deels vergoed uit de aanvullende verzekering.

Relatiebegeleiding van Christine Bak en Peter Leest samen
€150 per afspraak van anderhalf uur (let op: in Gouda). Relatiebegeleiding wordt door verzekeraar CZ wèl deels vergoed uit de aanvullende verzekering.

Online (E-mail) begeleiding
€25,-  per week
(zie uitleg bij online begeleiding)

Voor afspraken die korter dan 24 uur van te voren worden afgezegd hou ik het recht voor het volledige bedrag in rekening te brengen. Aan het begin van de maand stuur ik jou de factuur over de voorgaande maand. Indien je de juiste aanvullende verzekering hebt kun je vaak de kosten, deels, vergoed krijgen.

Alle afspraken zijn in Apeldoorn aan de Orderparkweg 5, ook de relatiebegeleiding, met uitzondering: Relatebegeleiding van Christine en mij samen, die is in Gouda.

Nederlandse Federatie Gezondheidszorg

Bij de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg ben ik aangesloten als praktijkvoerend haptotherapeut. Zowel de praktijk als ik de hulpverlener hebben een AGB-code. De praktijk, Haptotaal, staat ook ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

De NFG stelt eisen aan de opleiding van haar leden, de manier waarop zij werken (privacy en dossiervoering conform de AVG-richtlijnen, praktijkvoering en verzekeringen). Bovendien moeten de therapeuten zich regelmatig bijscholen. Hier kun je mijn bijscholingen van de afgelopen jaren vinden.

Meer informatie over de NFG is te vinden op haar website: www.de-nfg.nl

Als therapeut maak ik gebruik van het protocol huiselijk geweld en/of kindermishandeling.

Vergoeding van de kosten

Op de site van de NFG vind je onder “Vergoedingen verzekeraars” per maatschappij in hoe verre ze haptotherapie vergoeden. Als haptotherapeut val ik onder de vakgroep “Psychosociaal en Maatschappelijk Werk” (VPMW).

Sommige verzekeraars ( o.a. UVIT) verlangen naast de aansluiting bij een beroepsvereniging dat de therapeut ook is aangesloten bij een overkoepelende vereniging. Hiertoe ben ik aangesloten bij de RBNG (www.rbng.nl). Ik sta daar te boek als Register therapeut BCZ®

De rekening stuur ik altijd naar jou, jij kan deze doorsturen naar je verzekeraar.

Niet tevreden?

Ben je niet tevreden over mij als hulpverlener? Klop dan alsjeblieft eerst bij mij aan. Ik ben een mens, maak fouten en wil daar van leren. Als je het te spannend vindt, neem dan gerust iemand mee die je vertrouwt. Als we er niet naar jouw tevredenheid uitkomen kun je met je klacht naar het officiële WKKGZ loket via deze link.

Als mij wat overkomt?

Mocht ik plotseling ernstig ziek worden of overlijden, dan is een collega van mij aanspreekbaar over jouw dossier en samen kunnen jullie bespreken of, en zo ja hoe, je de behandeling wilt voortzetten. Of dat er een andere behandeling op dat moment misschien beter aansluit. Deze collega zal uit haar zelf contact opnemen.