Werkwijze

Hoe werk ik met haptotherapie?

Uitgangspunt is de ontmoeting tussen jou en mij. Aan alles wat we in die ontmoeting tegenkomen kunnen we leren. Er is dan ook geen goed of fout, moeten of mogen. Het niet doen is minstens zo belangrijk als het wel doen. Binnen een situatie kijken we naar wat het met je doet, hoe vrij je bent in je keuzes je bewegingen, of je kunt ontvangen en of geven, of je je grenzen durft te ervaren en durft aan te geven. De ervaringen die we in deze ontmoetingen opdoen herken je waarschijnlijk ook uit je dagelijks leven. Door het inzicht dat dit oplevert en het opdoen van ervaringen met andere mogelijkheden word je vrijer om in je dagelijks leven meer die keuzes te maken die echt bij jouw zelf passen.

Hoe ziet dit er in de praktijk uit?

Ik begin altijd met een intake van maximaal drie keer een uur: De allereerst eerste keer is vooral kennismaking, aan elkaar wennen en het uitspreken van wederzijdse verwachtingen. Vervolgens gaan we “positiebepalen”,  waarmee we kijken naar jou bewegingsvrijheid (letterlijk en figuurlijk). Wat doe je als je uitgenodigd wordt, hoe reageer je op initiatief van de ander, neem jij zelf graag initiatief? En herken jij de dingen die we tegenkomen uit je dagelijks leven, kan je het plaatsen. Als laatste onderdeel van de intake gaan we “aanraken”. Aanraken kan een niet mis te verstane vorm van communicatie zijn. Grenzen worden voelbaar, spanningen en ontspanning worden duidelijk en aanraken kan werkt troostend en bevestigend. Maar omdat grenzen, en het respecteren daarvan, zo essentieel zijn zal ik zeker niet altijd in de intake aanraken.

Tijdens deze intake ervaren jij en ik wat wel en niet kan, wat jou (on-)mogelijkheden zijn en hoe die zich verhouden tot jouw hulpvraag. Aan het einde van de intake zullen we kijken of jij je hulpvraag nog wilt bijstellen, korte termijn doelen we stellen en binnen welke periode we welke doelen op welke manier denken te kunnen bereiken. Dit leggen we vast in een behandelplan en hiermee gaan we aan de slag. Om de zoveel tijd evalueren we of we nog op de goede weg zijn.