Online therapie. Verslag van 2015

De hulpvragen die gesteld worden bij online begeleiding blijven relatief intensief. Het beeld dat ik opmaak uit de gestelde vragen is dat de keuze voor online begeleiding vaak niet uit kostenoverweging (goedkoper) of praktische overwegingen (tijd & afstand) is. Maar dat de keuze voor online begeleiding meer ingegeven lijkt door het in eerste instantie meer anonieme afstandelijke van online begeleiding. Juist mensen met een intensievere hulpvraag lijken hiervoor te kiezen. Op een enkel langdurig contact na duren de meeste online hulptrajecten krap drie maanden. De 4dkl scores laten een haast verbazingwekkende stijging zien tussen de aanvang en de meting na drie maanden. Het lijkt de mensen goed te doen om middels schrijven te reflecteren.