Workshop relaties, herkansing: 21 oktober

In maart hebben wij de toen geplande workshop Relaties uitgesteld, er was toen nog weinig bekend en veel onrust over het nieuwe virus. Ondertussen zitten we in de “tweede golf”, maar weten we ook meer wat wel wel moeten doen (afstand houden indien mogelijk, handen wassen, ventileren, weinig mensen in een grote ruimte en je afmelden met verkoudheidsverschijnselen). Met deze wetenschap op zak durven wij het aan met een beperkt aantal deelnemers deze workshop wel door te laten gaan. Juist nu

Waarom nu?

Het afgelopen half jaar hebben we op allerlei manieren ontdekt welk belang relaties in ons leven hebben. Juist om uit deze last en onhandigheid ook te leren, wijzer te worden en ook in onze relaties te groeien is nu, temidden van deze voortgaande crisis, het moment om hier mee aan de slag te gaan.

Wat gaan we doen?

Op een luchtige manier onder deskundige begeleiding een soort APK van je relationele vaardigheden.

Verrassend eenvoudige oefeningen doen, waarin je veelal onbewuste patronen van jezelf kunt ervaren.

(buiten je patronen spelenderwijs leren, buiten spelen!)

Deze patronen eerst bij jezelf duidelijk krijgen, om ze dan eventueel te delen. En, als je het lef hebt, ervaren wat er gebeurd als je het anders probeert.

Om zo, na tweeëneenhalf uur weer geïnspireerd naar je jezelf en je relatie te kijken.

De workshop word gehouden op:

woensdag avond 21 oktober 2020, 19.30u.- 21.30u

bij Centaurea, Orderparkweg 5 in Apeldoorn

kosten zijn 25€  (per paar of 15€ per persoon)

Graag vooraf opgeven bij Erna of Peter, de aanmelding is definitief na betaling.

Erna Herberts, tel 06 83 088 026;              info@ernaherberts.nl

Peter Leest,      tel 06 14 242 802             peter.leest@haptotaal.nl

 

De kwaliteit van je relatie heeft grote invloed op je leven.

 Dat is reden genoeg om met aandacht met je relatie om te gaan. Voor je het weet voer je met je partner “de dans der onmogelijkheden” uit: Een telkens herhalend patroon van onenigheid en elkaar pijn doen, terwijl je beiden waarachtig het beste voor hebt met de ander. De uitweg hieruit is het zien van je eigen aandeel en hier de verantwoordelijkheid voor te nemen. Dan kun jij (weer) groeien en je durven laten raken door de ander..

Leven is veranderen, in die verandering zit de mogelijkheid om te groeien. Dit geld voor jou als mens en voor jullie relatie. Een relatie doorloopt 4 fasen:

  • De eerste fase gaat over spanning en vitaliteit: Je ziet in de ander (en in jezelf!) kwaliteiten of mogelijkheden die je aantrekken, misschien word je wel verliefd.
  • Daarna gaan jullie aan je gezamenlijk leven: afspraken worden gemaakt, toekomst wordt geschetst. In deze fase komt, naast spanning en vitaliteit ook veiligheid en intimiteit.
  • Vervolgens komt het vraagstuk hoe tegelijk betrokken èn vrij te zijn. Welke balans heb jij daarin nodig en hoe breng je die in de relatie met je partner.
  • De vierde fase kenmerkt zich door zingeving. Jouw zingeving, de ruimte en zin van jullie relatie en de plaats van de ander.

In ons avondje buitenspelen bieden we een proeverij waarin je kunt beginnen met ontdekken: Wat jouw inzet is in het spel van een relatie. De invloed van jouw (on-) vrijheid en als je lef hebt: van jouw pijn en verdriet. En de kracht van het bewust worden daarvan.