Kompas

Relaties

Relaties. Heel belangrijks voor ieder mens. Het hebben van een partner relatie is een voorspeller van een langer en gezonder leven. Er niet allen voor staan als je opgroeiende kinderen hebt, draagt bij aan de geluksbeleving van de ouder. En zijn relaties voor veel mensen ingewikkeld, voor mij in ieder geval wel.

Kompas Kompas

Wat mij daarin helpt is het beeld van het kompas: Ieder mens heeft zijn eigen koers, de een duidelijker en stabieler, de ander minder duidelijk of wat meer variërend. In ieder geval is van geen twee mensen de koers gelijk. Bij een relatie is er ook sprake van een gezamenlijke koers. Mijn visie op een relatie is dat ieder voor zich verantwoordelijkheid heeft voor alle drie de kompassen. Het eigen kompas, de ontwikkeling van jouw eigen koers in de steeds veranderende wereld, het gezamenlijke kompas: de verantwoording en invulling van het gezamenlijke van de relatie, de kwaliteit van de koers van je partner: Je kunt de koers van de ander niet verzorgen, maar wel signaleren of deze nog klopt, van voldoende kwaliteit is en daar de ander op aanspreken. Niet om de ander aangesproken te hebben, maar met de intentie om verstaan te worden in je zorgen.

Jonge ouders

Als je als jonge ouders een gezin sticht, dan heb je best kans dat jouw eigen koers nog niet zo helder is. Dat is geen probleem, zolang je wel voldoende aandacht en ruimte hebt, neemt en ervaart voor jouw eigen koers. In de beginjaren zal de `bv gezin` zijn aandacht wel eisen. Vragen die jij aan jezelf en aan je partner(!) regelmatig te stellen hebt, zijn:

  • Of jouw en jouw partners eigen koers voldoende helder, danwel in ontwikkeling, is.
  • Of de `bv gezin` nog wel voor beiden een gezamenlijke koers vaart en
  • Of er ook nog een gezamenlijke voldoende koers voor jullie partners bestaat.

Luister ook naar de Podcast van Marrit en mij over relatietherapie voor jonge ouders.

Ouders van pubers

Het mooie van pubers, echt waarachtig mooi, is dat ze meer en meer een volwassen ruimte innemen. Letterlijk, met hun lijf, maar ook figuurlijk. In hun mening. Ze beginnen partij te vormen in het gezin. Dat kan lastig zijn, de gezinskoers gezamenlijk te houden. Tegelijk biedt het ook de mogelijkheid om de eigen koers te versterken door een enkele van je interessegebieden (werk, sport, hobby) te delen met je kind. Van wezenlijk belang is ook hier om aan jezelf en je partner bovenstaande drie vragen te stellen. Niet om de vraag gesteld te hebben, maar om te zoeken naar een antwoord dat je vertrouwen kunt.

Oud(er) met een (nieuwe?) partner

Als voor jullie als oudere personen in een al lang bestaande, of nieuwe, relatie kan de metafoor van de kompassen zeer helpend zijn.

  • Kun jij gemakkelijk jouw eigen leven vormgeven of voel jij je daar erg afhankelijk in? (hoe duidelijk is jouw kompas?)
  • Hoe vormt jullie (prille) relatie zich, is dat erg dicht bij jouw kompas koers, vaar je juist heerlijk mee op de koers van je partner of is die echt van jullie beiden?
  • En als jullie gezamenlijk kompas, wat jou betreft, onbetrouwbaar wordt, kunnen jullie daar over praten, elkaar daar werkelijk in verstaan? Of stapt er iemand over de moeilijkheden heen. Durf jij daar kritisch in te zijn?