Ouders

Ouders kunnen aan hun kind ervaren wat het nodig heeft. Door te ervaren wanneer het kind zich sluit en wanneer het kind ingaat op een uitnodiging is het zeer invoelbaar te maken wat je kind nodig heeft. Ouders kunnen deze ervaring thuis uitbouwen. Soms is het voor ouders lastig om die extra vraag van kinderen in te vullen. Als je er voor open staat kun je ook als ouder hierin op weg geholpen worden.

Ouder begeleiding

Ouders kennen hun kind het beste, ouders hebben heel veel voor hun kinderen over en ouders hebben het meeste contact met hun kinderen. Dus ouders zijn dé toegang tot een kind. Het zou dan ook onzin zijn om als therapeut te denken “het wel even beter te doen dan de ouders”. Wel kan een buitenstaander van wat meer afstand kijken naar wat er gebeurd in het contact tussen ouder en kind. Als dat contact weer voedend wordt dan kan het kind èn de ouder(s) weer verder.

Haptonomische ouderbegeleiding richt zich dan ook op de kwaliteit van het contact tussen de ouder en het kind. De therapeut gaat niet tussen de ouders en het kind staan maar stimuleert juist een goede relatie tussen de ouders en het kind.

Voor vragen, meer informatie of het maken van een kosteloze eerste afspraak contact opnemen met mij.