Online begeleiding

Bij Online begeleiding doe je ervaringen op in je eigen leefwereld of soms zelfs bij een andere therapeut. Waarbij online begeleiding je helpt met je ervaringen en opgedane gevoelens te ontwarren, te begrijpen. Hierbij zal ik altijd gebruik maken van de thema’s die bij haptonomie belangrijk zijn: “openstellen en afsluiten” en “afstand en nabijheid”.

Hoe is online begeleiding ontstaan?

Tijdens haptotherapie blijken sommige cliënten, emotionele, afstand nodig te hebben om de tijdens therapie opgedane ervaringen te kunnen plaatsen. Tussen de sessies door mailcontact hebben blijkt deze cliënten te helpen in het plaatsen wat ze ervaren hebben tijdens de therapie. Bij haptotherapie bied ik dan ook aan om tussen elke afspraak een keer mailcontact te hebben over de therapie. De afstand van de mail en van de tijd die verstreken is blijken te helpen bij het kunnen plaatsen van wat er gebeurd is, van emoties en van gevoelens.

Met deze ervaring ben ik ook mensen gaan begeleiden die ik niet “gezien heb”. Het blijkt dat het zoeken naar woorden, het proberen jezelf duidelijk te maken, heel helpend kan kan zijn om weer verder te kunnen in een situatie waarin je eigenlijk aan het vastlopen was. Juist het verwoorden aan een ander en het teruglezen wat de ander van jou verstaan heeft, blijkt helpend te zijn om verder te komen.

Hoe ziet Online Haptonomische Begeleiding er uit?

Jij stuurt via het contactformulier op deze pagina of via mailtje de vraag die je hebt, of het probleem waar je tegenaan loopt. Binnen 48 uur krijg je antwoord van

DCF 1.0

mij.
Het antwoord dat je krijgt bestaat de eerste keer uit:

 

  • Een vragenformulier voor je persoonlijke gegevens, medicijngebruik en gegevens van medebehandelaren en je huisarts.
  • Een link naar een persoonlijk testje (4DKL-test) om in te vullen, met de vraag om jouw resultaten op te sturen aan mij.
  • Een inhoudelijk antwoord op jouw mail.

Ik wil je vragen om bij de mede behandelaren aan te geven dat je online begeleiding bij mij volgt.

Na 3 maanden zal ik je opnieuw vragen de 4DKL-test in te vullen. Drie maanden na afloop zal ik nogmaals vragen of je een 4DKL- test wilt invullen.

Wat kost het en hoe gaat het met betalen?

De kosten zijn 15 Euro (inclusief 21% BTW) per week, waarbij ik uitga van een mailwisseling van 1 keer per week. Denk hierbij aan 1/2 tot 2 A4-tjes tekst.
Na de eerste vier weken evalueren we en stuur ik je de factuur van 60 Euro. Is de online begeleiding wat je ervan verwacht hebt? Zo ja, dan betaal je de rekening en gaan we verder, zo niet dan stoppen we er mee en hoef je niet te betalen. Voor de eerste vier weken geldt dus: No cure, no pay.

Heb je hier nog vragen over dan kun je me altijd een mailtje sturen.

Voor wie is online haptonomische begeleding?

Voor mensen die direct contact te confronterend vinden, kan de afstand (in ruimte én tijd) van online begeleiding goed werken.

Voor mensen die weinig geld hebben. Vaak wisselen we dan een enkel “life” consult af met tijden van online begeleiding.

Voor mensen die in therapie zijn en daar vragen over hebben. Die graag iets nog een tweede keer op een andere manier horen om te doorgronden wat er bedoeld wordt. Belangrijk is dan wel dat jij aan de andere hulpverlener(s) laat weten dat je online begeleiding bij mij hebt, en dat ik ook weet bij wie je nog meer onder behandeling bent.