Macht en onmacht bij seksueel misbruik

Macht en onmacht speelt tijdens seksueel misbruik altijd een rol. De dader heeft de macht en jij als slachtoffer bent onmachtig om het te voorkomen of te stoppen. Maar na het misbruik zal deze rolverdeling meestal blijven bestaan. Jij bent een stuk van je zelfvertrouwen kwijt en bent bang de dader nog eens tegen te komen. Je voelt je minder machtig of zelf onmachtig tegenover de dader. Als de dader een bekende van je is, zal het zelfs moeilijk voor je zijn om boos te worden op de dader. Daarvoor gebruik je allerlei gedachten constructies: “Ik ben zelf toch naar hem toe gegaan” of “hij heeft een moeilijke jeugd gehad” (zie ook de stukjes over Schuld en Schaamte). Als je dat doet kan je met je boosheid niet naar de plek waar het hoort: de dader. Je zult waarschijnlijk de boosheid tegen jezelf richten, dit kost bakken met energie en gaat volledig ten koste van je zelfvertrouwen. Daarmee breek je jezelf af. Mogelijk wentel je ook, een deel van, je boosheid af op je omgeving. Ben je plotseling “onmogelijk” voor je omgeving, kan jij onverwachts knallen van woede. Ook dat doet je zelfvertrouwen geen goed en je zult je mogelijk verder isoleren van je omgeving.

Het is voor jouw ontwikkeling van groot belang om de macht over jezelf terug te pakken. Dit kan je doen door op een rijtje te zetten wat het seksueel misbruik je allemaal gekost heeft. (je zelfvertrouwen, je jeugd/pubertijd, het vertrouwen in anderen, het genieten van je seksualiteit) . Vervolgens zal je dit je dader moeten aanrekenen. Daarvoor hoef je hem niet te benaderen, maar het moet voor jou zelf wel heel duidelijk zijn dat de dader verantwoordelijk is voor die ellende. Je kunt bijvoorbeeld opschrijven wat het je gekost heeft. Je kunt het dan nalezen, aanvullen en weghalen. Tot het helemaal kloppend is. Het is belangrijk dat je hier al jouw werkelijke boosheid op een voor jou kloppende manier in kwijt kan en dat je je boosheid werkelijk weet te richten op de dader. Als het helemaal af is, kan het je veel opleveren om het voor te lezen aan een vertrouwd persoon: om je geheim werkelijk en in volle omvang, te delen met een ander. Dan heb jij het je werkelijk eigen gemaakt, je durft het zelfs te delen met een ander. Het mag er zijn zonder dat het er moet zijn.

In diverse zelfhulpboeken staan hier oefeningen voor, ook kan je een therapeut vragen je hiermee te helpen.