Thema’s

Bij jouw seksueel misbruik spelen in de diverse fasen van jouw verwerking diverse thema’s een (grote) rol. Het kan je verder helpen om te begrijpen hoe het komt dat je dissocieert of dat je nog zo bang bent voor de dader. Onderstaand heb ik van een aantal van de thema’s die voor jou mogelijk een rol spelen uitgewerkt. Ik geef een verklaring hoe het mogelijk tot stand gekomen is en wat je er nu zelf mee zou kunnen doen.

Daarnaast kan, zeker als je langdurig bent misbruikt of mishandeld, je gevoelsleven en emotie- huishouding dusdanig ontwricht zijn geraakt dat je een bijkomend probleem/stoornis hebt ontwikkeld. Deze kan, afhankelijk van hoelang het misbruik of de mishandeling heeft plaats gevonden, belangrijke/bedreigende invloed hebben op je leven.